Skip to main content

Van gelukszoeker naar evangelist

By 20 maart 2019Geen categorie

Ik ben Samer Younan, 41 jaar oud. Ik ben geboren en getogen in Syrië en kwam in 1999 naar Europa om gelukkig en vrij te leven. Geluk vond ik in Oostenrijk, in de gevangenis. Jezus vond mij. En ik vond hem. Ik mag nu al jaren het evangelie delen met anderen. Ik ben dankbaar dat ik nu ook als evangelist in Utrecht mag werken. Graag deel ik mijn verhaal met je.

Van Syrië naar Nederland

In de cel
Ik was Syrië ontvlucht om onder andere de dienstplicht te ontlopen. Toen ik met een vervalst document vanuit Oostenrijk probeerde Duitsland binnen te komen, werd ik opgepakt. Ik werd veroordeeld tot een half jaar gevangenisstraf en zat met zeven anderen in een cel. Ik vond het er vreselijk en het stonk er behoorlijk, doordat het toilet zich in dezelfde ruimte bevond als wij.

Vrede en vrijheid
Op de eerste dag dat ik daar was, mochten we een uur de cel uit. We werden naar een ander gebouw gebracht waar je kon lezen of tv kijken. Daar lag een Bijbel in het Arabisch. Ik sloeg hem open en begon te lezen. De woorden raakten mijn hart. Ik heb de Bijbel mee de cel in gesmokkeld en kon wel blijven lezen! Ik weet niet meer precies wat ik toen heb gelezen, maar ik ervoer diep in mijn hart dat God mijn Vader wilde zijn. Ik bad: ‘‘Vader, u hebt mij hier gevonden. Als u hier in deze ellendige gevangenis mij al zo vervult met vrede en uw aanwezigheid, dan zult u overal met mij zijn’’. Ik besloot mee te werken, zodat ik terug zou moeten naar Syrië, waar een waarschijnlijke gevangenisstraf mij zou wachten en 2,5 jaar dienstplicht.

De zaken liepen anders. De volgende dag moest ik naar het ziekenhuis voor een medische controle, vergezeld van vier bewakers. Toen ik na het onderzoek weer in de wachtkamer kwam, waren mijn bewakers echter vertrokken. Ik wist niet wat ik doen moest, maar de arts zei kortaf tegen me: “ga naar huis”. Voor God, die mij geestelijk had bevrijd, was het niet moeilijk om mij ook lichamelijk te bevrijden. Hij kan in één seconde je leven veranderen.

Naar Nederland
Ik werd opgevangen door familie in Duitsland en vroeg asiel aan in Nederland. In het AZC in Stadskanaal ontmoette ik voor het eerst een christen: Betty, een weduwe met zes kinderen die evangeliseerde onder asielzoekers. Zij voelde aan dat God een plan met mij had.
Na anderhalf jaar in Nederland, moest ik terug naar Oostenrijk om opnieuw het asielproces te doorlopen. Dat was een moeilijke tijd. Ik ervoer een geestelijke strijd en twijfelde aan God’s bestaan, maar ik kreeg rust toen een Afrikaanse pastor met me bad. Door nauw contact met andere christenen, werd ik in Oostenrijk geestelijk opgevoed. Betty zocht me in Oostenrijk regelmatig op. We trouwden er, zij 50 en ik 23 jaar oud. Ze was niet alleen mijn vrouw, maar ook mijn leermeester. God leidde mijn weg naar Nederland. Daar ging ik, aangemoedigd door Betty, theologie studeren. Zij heeft me er echt doorheen geholpen.

Werk in Utrecht

Evangeliseren
Als evangelist en pastoraal werker werk ik momenteel fulltime voor stichting Evangelie & Moslims. Van daar uit word ik naar verschillende steden uitgezonden om daar het evangelie te verkondigen. Het is mij ook duidelijk geworden dat God wil dat ik in Utrecht aan de slag ga. Ik mag hier voor ICF Utrecht aan een christelijke gemeenschap bouwen en het evangelie delen, met name onder Arabische mensen. Ik mag elke donderdag Bijbelstudie geven. Ook organiseren we Arabische missionaire diensten. Hiervoor nodigen we Arabische mensen in het AZC uit en verspreiden we 1.000 tot 2.000 folders in moslimwijken in Utrecht, zoals Kanaleneiland en Overvecht. Eén keer per jaar organiseren we een tweedaagse conferentie met een spreker uit het buitenland. Hier komen Arabische mensen uit heel Nederland.

Onderwijzen en herderen
We willen mensen die het evangelie hebben aangenomen discipelen (leren om Hem te volgen) en zo volwassen laten worden in het geloof, zodat ze zelf ook gaan evangeliseren en verantwoordelijkheid gaan dragen. Mijn grootste doel is dat mensen Jezus leren kennen en een nieuw leven ontvangen. Dat is het mooiste en belangrijkste. Wij staan daarin open voor de leiding van de Geest. Als de Heere wil dat wij een gemeente worden, laat Zijn wil dan geschieden. Samen met andere Arabische mensen verleen ik ook pastoraat. Mensen die gebroken zijn, willen we bijstaan.

God’s werk duidelijk zichtbaar
Ik zie het werk van God duidelijk in het leven van mensen. Mensen met verschillende achtergronden komen tot geloof, bijvoorbeeld met een islamitische of orthodoxe achtergrond. En er zijn mensen die echt toegewijd de Heere dienen. We hebben al meerdere doopdiensten gehad.

Droom
Ik zou heel graag willen dat er veel mensen, ook Nederlanders, vanuit hun kerken uitgezonden worden om in Nederland onder Arabische moslims te werken. En dat mensen met een Arabische en Nederlandse achtergrond samen een visie hebben voor Utrecht.

icfwpadmin