Skip to main content

OVER HET GELOOF

OVER HET GELOOF

Wij belijden dat we zondige mensen zijn die gered moeten en kunnen worden door een persoonlijk geloof in Jezus. Hij is voor ons aan het kruis gestorven en ook weer opgestaan. Wij belijden van harte wat daarover in de Bijbel staat: ‘Want er is één God. Er is ook één Middelaar tussen God en mensen, de mens Christus Jezus. Hij heeft Zich gegeven als een losprijs voor allen.’ (1 Tim. 2:5,6)

Wij geloven dat de Heilige Geest in de harten van gelovigen woont en hen leidt en onderwijst in de weg van Christus.

Meer weten over het christelijk geloof?

Neem contact op met ds. Jasper de Kok.