OVER ONS

OVER ONS

In 2005 werd de behoefte aan internationale diensten in Utrecht steeds groter. Dit kwam door de komst van steeds meer immigranten en anderstalige christenen naar Utrecht. Vanuit de overtuiging dat het Evangelie voor iedereen is, werd ICF Utrecht opgericht, met Engelstalige diensten.
De diensten zijn open voor iedereen. De gemeente is vriendelijk en heet nieuwe bezoekers van harte welkom.
De taal in de dienst is Engels en Nederlands met vertaling in het Farsi en in het Arabisch.

U bent van harte welkom!

VOORGANGER

Joan Bonhof is predikant van ICF Utrecht. Hij gaat voor in de wekelijkse kerkdienst en heeft contacten met leden en geïnteresseerden. Samen met de kerkenraad wordt er pastorale en praktische zorg gegeven. De kerkenraad bestaat naast de voorganger uit twee ouderlingen en twee diakenen. Daarnaast zijn er heel veel vrijwilligers actief in de gemeente.

Wilt u een gesprek over het geloof of andere levensvragen, neem dan gerust contact met ons op.

GELOOF

Wij belijden dat we zondige mensen zijn die gered moeten en kunnen worden door een persoonlijk geloof in Jezus. Hij is voor ons aan het kruis gestorven en ook weer opgestaan. Wij belijden van harte wat daarover in de Bijbel staat: ‘Want er is één God. Er is ook één Middelaar tussen God en mensen, de mens Christus Jezus. Hij heeft Zich gegeven als een losprijs voor allen.’ (1 Tim. 2:5,6)
Wij geloven dat de Heilige Geest in de harten van gelovigen woont en hen leidt en onderwijst in de weg van Christus.

Lees verder over het geloof