Skip to main content

OVER ONS

OVER ONS

In 2005 werd de behoefte aan internationale diensten in Utrecht steeds groter. Dit kwam door de komst van steeds meer immigranten en anderstalige christenen naar Utrecht. Vanuit de overtuiging dat het Evangelie voor iedereen is, werd ICF Utrecht opgericht, met Engelstalige diensten.
De diensten zijn open voor iedereen. De gemeente is vriendelijk en heet nieuwe bezoekers van harte welkom.
De taal in de dienst is Engels en Nederlands met vertaling in het Farsi en in het Arabisch.

U bent van harte welkom!

VOORGANGER

De voorganger is ds. Jasper de Kok. De kerkenraad bestaat verder uit:

  • Bert de Jong (ouderling en voorzitter)
  • Hamid Ahmadi (ouderling)
  • Leonard Walpot (diaken en contactpersoon)
  • Marco de Lijster (diaken)

Daarnaast zijn er heel veel vrijwilligers actief in de gemeente.

Wilt u een gesprek over het geloof of andere levensvragen, neem dan gerust contact met ons op.

GELOOF

Wij belijden dat we zondige mensen zijn die gered moeten en kunnen worden door een persoonlijk geloof in Jezus. Hij is voor ons aan het kruis gestorven en ook weer opgestaan. Wij belijden van harte wat daarover in de Bijbel staat: ‘Want er is één God. Er is ook één Middelaar tussen God en mensen, de mens Christus Jezus. Hij heeft Zich gegeven als een losprijs voor allen.’ (1 Tim. 2:5,6)
Wij geloven dat de Heilige Geest in de harten van gelovigen woont en hen leidt en onderwijst in de weg van Christus.

Lees verder over het geloof

DE KERK, EEN VEILIGE PLAATS

De kerk hoort een veilige plaats te zijn. Een schuilplaats die liefde en veiligheid biedt aan alle mensen, jong en oud. Toch is die veiligheid niet vanzelfsprekend. Binnen kerkelijke relaties komt seksueel misbruik voor. Soms overduidelijk, maar soms ook heel subtiel. Door een blik of een opmerking die jouw grens over gaat, of door een iets te nadrukkelijke hand op je schouder.

Seksueel misbruik voorkomen
Seksueel misbruik is een lastig onderwerp. Toch willen we binnen ICF Utrecht dit onderwerp bespreekbaar maken, onder andere door het aanstellen van een interne vertrouwenspersoon. De vertrouwenspersoon geeft aandacht aan signalen en maakt het onderwerp (preventie van) seksueel misbruik bespreekbaar. Bij behoefte aan een vertrouwelijk gesprek rondom dit onderwerp kan de vertrouwenspersoon eerste aanspreekpunt zijn. Daarnaast bespreekt de vertrouwenspersoon samen met de kerkenraad mogelijke maatregelen om misbruik te voorkomen. Zij hebben op basis daarvan een beleidsplan opgesteld met bijbehorende gedragscode voor kinder- en jeugdwerk en gedragscode voor pastorale bezoeken.

Vertrouwenspersoon ICF Utrecht
Binnen ICF Utrecht is Anke Plange-van Well vertrouwenspersoon. Je kunt haar aanspreken rondom de kerkdiensten of telefonisch (06-47446854) of per e-mail contact met haar opnemen.

ICF Utrecht wil zich door de aanstelling van deze persoon duidelijk uitspreken: in Christus’ gemeente is geen plaats voor misbruik, in welke vorm dan ook. We doen dit in samenwerking met het Meldpunt Misbruik. Om zo samen zorg te dragen voor een veilige kerk!

Heb jij problemen of vragen rond misbruik in kerkelijke relaties? Blijf er niet mee zitten!