CONTACT

Heeft u vragen of opmerkingen? Wij horen het graag!

Predikant
Joan Bonhof
Telefoon: 0031638180743
Email : joan.bonhof@icf-utrecht.nl

Intern Vertrouwenspersoon : vertrouwenspersoon@icf-utrecht.nl


Dienst op zondag (14.00 uur)

Mattheüskerk
Hendrika van Tussenbroekplantsoen 1a
3533 SZ Utrecht
Email: info@icf-utrecht.nl

Wilt u ons steunen?
Uw gift is van harte welkom op NL64 INGB 0005 0410 25 t.n.v. Wijkgemeente ICF Utrecht.

Meer weten over het christelijk geloof?

Neem contact op met onze voorganger Joan Bonhof.